»  ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬา     

 หน้าที่และรายละเอียดงาน

     1. วางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยบรรลุเป้าการขายที่กำหนดไว้
     2. วางแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าและห้างสรรพสินค้าและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย
     3. วางแผนการผลิตสินค้า ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริหารระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
     4. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
     5. วิเคราะห์การตลาดของคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ทางการให้ทันเหตุการณ์ และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
     6. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
     1.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี -โท สาขาการบริหาร/การตลาด
     2.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด/บริหารสินค้า 5 ปีขึ้นไป
     3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ / Microsoft Office Program ได้เป็นอย่างดี
     4.มีความสนใจ/เข้าใจการเล่นกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอล
     5.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาด/ตรวจตลาด
 
สถานที่ปฎิบัติงาน
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (สาขาหัวหมาก)
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
 
สวัสดิการ
     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

 วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail
 
ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
     กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com,hrd@grandsport.com,woranee.k@grandsport.com