»  ผู้แทนขาย-ผลิตภัณฑ์ Fitness     

  หน้าที่และรายละเอียดงาน

     1. รับผิดชอบเป้าการขายของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์
     2. วางแผนการขาย/เงื่อนไขการขาย และเตรียมการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์
     3. ศึกษาคุณสมบัติพิเศษของสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นจุดขาย และให้ความรู้ในการ   ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
     4. บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ และสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตัวสินค้าและบริษัทฯ
     5. รายงานสถานการณ์ สภาวะทางตลาด รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
     6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
     1.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณะพละศึกษา
     2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  
     3.มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักด้านงานขายและบริการ
     4.มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ
     5.มีความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายโดยเฉพาะอุปกรณ์ Fitness
     6. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรม MS-Excel, Word, Power Point
 
สถานที่ปฎิบัติงาน
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (สาขานวมินทร์)
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
 
สวัสดิการ
     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

 วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail
 
ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
     กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com,hrd@grandsport.com,woranee.k@grandsport.com