»  เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์     

 หน้าที่และรายละเอียดงาน

     1. วางแผนธุรกิจร่วมกับร้านค้าและห้างสรรพสินค้าและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย

    2. วางแผนการผลิตสินค้า ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริหารระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

    3. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

    4. วิเคราะห์การตลาดของคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ทางการให้ทันเหตุการณ์ และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ

    5. จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

    6. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

  คุณสมบัติพื้นฐาน

     1.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี -โท สาขาการบริหาร สาขาการตลาด
     2.ประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด 
     3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ Microsoft Office Program เป็นอย่างดี
     4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
     5.สามารถทำงานในภาวะที่กดดันได้
 
สถานที่ปฎิบัติงาน
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (สาขาหัวหมาก)
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
 
สวัสดิการ
     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

 วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail
 
ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
     กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com, hrd@grandsport.com, woranee.k@grandsport.com