»  เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ     

 หน้าที่และรายละเอียดงาน

    1.ติดต่อลู้ค้า ต่างประเทศ และดูแลกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย
    2.วางแผนงานขาย และการตลาด
    3.จัดการงานขาย และการตลาด
    4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
     1.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี -โท 
     2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณ์ดี 
     3.ประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด 
     4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ Microsoft Office Program เป็นอย่างดี
     5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
     6.สามารถทำงานในภาวะที่กดดันได้
 
สถานที่ปฎิบัติงาน
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (สาขาหัวหมาก)
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
 
สวัสดิการ
     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

 วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail
 
ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
     กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com, hrd@grandsport.com, woranee.k@grandsport.com