»  พนักงานขายหน้าร้าน     

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. การขายปลีก และขายOrder หน้าร้าน

2. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

3. การจัดสินค้า-หน้าร้าน เป็นระเบียบสวยงาม สภาพสินค้าพร้อมขาย

4. ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน

5. รักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ขาย ทางเดินภายในร้าน

6. เน้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดโชว์สินค้า การเบิกสินค้ามาวางขายตามบริษัทโฆษณาไว้

7. แจ้งข้อมูลสินค้าขายดี จัดทำเป็นรายการให้เรียบร้อย

8. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์-สินค้า สามารถอธิบายลูกค้าได้ดี

9. ทำรายงานการขายส่งผู้บังคับบัญชา

10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 1.วุฒิการศึกษา:ระดับ ปวช.- ปริญญาตรี

2.มีประสบการณ์ในการขาย

3.มีมนุษยสัมพันธ์ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์

4.รักงานขายและงานบริการ

สวัสดิการ

     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail

ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
    26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826