»  ผู้แทนขาย     

 คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือคณะพละศึกษา

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                

-มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักด้านงานขายและบริการ

-มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ
 
-มีความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายโดยเฉพาะอุปกรณ์ Fitness
 
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรม MS-Excel, Word, Power Point

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบเป้าการขายของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์
 
- วางแผนการขาย/เงื่อนไขการขาย และเตรียมการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์
 
- ศึกาาคุณสมบัติพิเศษของสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นจุดขาย และให้ความรู้ในการ   ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
 
- บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจ และสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตัวสินค้าและบริษัทฯ
 
- รายงานสถานการณ์ สภาวะทางตลาด รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail

ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
    26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com,hrd@grandsport.com,woranee.k@grandsport.com