»  เจ้าหน้าที่ขาย/ช่างบริการ (จักรยาน)     

หน้าที่และรายละเอียดงาน
     1. รับผิดชอบด้านการเสนอขายสินค้า
     2. มีทักษะ และสามารถซ่อมจักรยานได้
     3. จัดสต๊อกชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
     4. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลจักรยานและการซ่อมแซมจักรยาน                                                                                                                                                
     5. ดูแลรักษาความสะอาดจักรยาน                                                                                                                                                                                                            
     6. ดูแลรักษาบริเวณพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ

คุณสมบัติพื้นฐาน
     1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี 
     2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
     3. ผ่านงานขาย หรือด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน
     4. มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
     5. มีความรู้ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจักรยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน

     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (สาขานวมินทร์)

สวัสดิการ

     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail

ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
    26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com,hrd@grandsport.com,woranee.k@grandsport.com