»  ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (วอลเลย์บอล-ตะกร้อ)     
หน้าที่และรายละเอียดงาน
     1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนการจัดจำหน่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการจัดทำและบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย
     2. การบริหารสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
     3. การบริหารจัดการระบบการทำงานและกำกับดูแลทีมงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
     1.วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี -โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณ์ดี 
     3.มีความสามารถในการดูแลผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการพัฒนา, วางแผนการผลิต, วางแผนการจำหน่าย
     4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ Microsoft Office Program เป็นอย่างดี
     5.มีประสบการณ์ด้านการตลาด อุปกรณ์กีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สถานที่ปฎิบัติงาน
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด (สาขาหัวหมาก)
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
 
สวัสดิการ
     1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
     2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     3. โบนัส 
     4. สวัสดิการสินค้าราคาพิเศษ
     5. ชมรมกีฬาแกรนด์สปอร์ต
     6. เงินขวัญถุงงานมงคลสมรส
     7. เงินช่วยเหลือการจัดพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
     8. งานรื่นเริงประจำปี / กิจกรรมสัมพันธ์ 
     9. เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
    10. ประกันชีวิต (บางตำแหน่ง)
    11. ประกันสังคม
    12. วันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันเกิด
    13. ตรวจสุขภาพประจำปี

 วิธีการสมัครงาน 
     - สมัครผ่าน www.grandsport.com
     - สมัครด้วยตนเอง
     - สมัครผ่าน E-mail
 
ติดต่อ
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
     26,28 ซ.รามคำแหง 65 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
     กรุงเทพมหานคร 10240
     โทร : 02-318-3000 ต่อ 1110,1111
     แฟ็กซ์ : 02-318-3826
     E-mail : hr@grandsport.com,hrd@grandsport.com,woranee.k@grandsport.com