แสดงความไว้อาลัย    

                คณะกรรมการบริหารบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกันกราบสักการะแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชัย นิมากร ประธานกรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัย ณ แกรนด์สปอร์ต สำนักงานใหญ่ (หัวหมาก)

               หลังจากนั้นนายชัย นิมากร ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 89 วินาที เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยมากมายหลายอย่างจนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้